Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Nowe konkursy- XII 2019 r.

  KONKURSY:

  1) Ogólnopolski Konkurs Literacki „I ty możesz zostać baśniopisarzem” dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej

  Termin oddania pracy: 16 grudnia 

  Drogi Uczniu, wyobraź sobie, że trzymasz w ręku czarodziejskie pióro, które przeniesie Cię w dalekie, nieznane strony, do niezwykłego Królestwa Baśni Andersena. Spotkasz tam znane Ci postacie. Przeżyjesz z nimi fantastyczne przygody, a jedną z nich opowiesz nam. Autor najciekawszej baśni zdobędzie tytuł „Odkrywca Krainy Baśni”.

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie piszą baśń, wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Nauczyciele poloniści oceniają prace, a najlepsze przesyłają do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona praca opublikowana zostanie na stronie internetowej organizatora www.psp2.radom.pl/konkurs, wnumerze specjalnym gazetki szkolnej PSP nr 2 „Redaktorek” oraz w tomiku baśni pokonkursowych.

  Wymagania konkursowe:

  Baśń, wiersz, scenariusz spektaklu teatralnego:

  • twórczo wykorzystuje wybrane motywy z twórczości Hansa Christiana Andersena,

  • wyraża przesłanie charakterystyczne dla twórczości baśniopisarza,

  • zawiera elementy wiedzy o tradycji i kulturze swojego regionu (opisy stroju, potrawy, obyczajów, krajobrazów itp.) / (praca bez tych elementów nie podlega ocenie),

  • posiada cechy baśni, utworu poetyckiego, scenariusza,

  • prace pisemne - technika komputerowa, do 3 stron formatu A4 (dotyczy baśni), czcionka Times New Roman, rozmiar 14, 1,5 odstępu między wierszami, marginesy normalne, format Word (tylko).

  Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:

  • oryginalność kompozycji, narracji, obrazowania,

  • bogactwo języka, żywość dialogu,

  • poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,

  • estetyka pracy: marginesy, akapity, właściwy zapis dialogu, poprawność zapisu scenariusza.

   

  2) Konkurs plastyczny NARYSUJ KOMIKS dla dzieci do 12 lat.

  Termin oddania pracy: 20 stycznia

  Może to być Wasza własna historia, jakieś zdarzenie ze szkoły, ulubiony bohater filmowy,
  jakieś ważne wydarzenie z życia Waszej rodziny lub po prostu coś kosmicznego.

  Wymagania dotyczące projektów:

  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 12 lat, a nagrody zostaną przydzielone w następujących kategoriach wiekowych:

  • 4-7 lat (I kategoria wiekowa)

  • 8- 12 lat (II kategoria wiekowa)

  1. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:

  • wartość merytoryczną prac i spójność z tematem,

  • umiejętność ciekawej i oryginalnej interpretacji tematu,

  • ogólny wyraz artystyczny oraz jakość wykonania.

  2. Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu.

  3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w formacie minimum A3 wykonaną wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną: ołówek, kredki, węgiel, pastele, farby, techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), kolaż, itp.

  4. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

  5. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

  Szczegółowy regulamin, w tym opis nagród, dostępny jest tu: http://ck105.koszalin.pl/top/aktualnosci/konkurs-plastyczny-narysuj-komiks/.

   

  3) XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Poezja (poetów polskich) w obrazach”

  Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych uczestników: I. 7 - 9 lat II. 10-12 lat III. 13-15 lat IV. 16-19 lat

  Termin oddania prac: 1 marca

  ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Prace powinny być inspirowane twórczością polskich poetów;

  2. Wymagany format prac: A2, A3, grafika: format dowolny;

  3. Techniki płaskie na papierze (bez materiałów sypkich ! ) Prace zawierające gotowe elementy nie wykonane własnoręcznie przez autora typu: plastelina, modelina, cekiny, guziki, koraliki, serwetki, bibuły, muszelki, kasza, ryż – nie będą oceniane!

  4. Techniki: malarskie, rysunkowe (np. pastele, akwarele, pisaki), techniki mieszane itp., techniki graficzne - grafika tylko warsztatowa (oprócz grafiki komputerowej);

  5. Prace nie mogą być oprawione oraz nadesłane w rulonach. Prace zniszczone oraz nie spełniające warunków określonych w regulaminie – nie będą podlegały ocenie jury!

  6. Maksymalna liczba prac z jednej placówki – 15 (od każdego autora po jednej pracy);

  7. Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie: - imię i nazwisko autora pracy, - wiek autora, - adres szkoły lub placówki, - imię i nazwisko nauczyciela, 8. Tekst ilustrowanego wiersza z podaniem tytułu i autora należy trwale przytwierdzić na odwrocie pracy plastycznej - nie zszywać i nie spinać spinaczami!

  Szczegółowy regulamin tutaj: https://palac.szczecin.pl/wp-content/uploads/2019/11/Poezja-w-obrazach-Regulamin-2020.pdf

   

  4) XI Ogólnopolski Szkolny Konkurs Literacki „Czas szkoły, czas dojrzewania” (proza, poezja, komiks) dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych

  Termin oddania prac: 20 stycznia

  Prace konkursowe – trzy kategorie:
  • proza (opowiadanie/fragment) - nie może przekraczać 3 stron wydruku komputerowego - czcionka Times New Roman 12
  • poezja - jeden wiersz
  • skan komiksu, w dowolnych barwach, do 5 stron A4 w dowolnej technice, również grafika komputerowa
  TEMATYKA:

  Relacje rówieśnicze w okresie dojrzewania,

  Rola rodziny w życiu człowieka. Podstawowe funkcje członków rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.

  Różnice i podobieństwa między dziewczętami i chłopcami. Identyfikacja z własną płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa. Szacunek dla płci przeciwnej.
  Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem twórcy, podana klasa ucznia autora oraz nazwa i adres szkoły , e-mail szkoły, e-mail autora pracy lub opiekuna. Autorzy komiksów podpisują każdą zeskanowaną stronę komiksu.

   

  5) II Ogólnopolski Konkurs Ortograficzno-Plastyczny „Chwyć Byka za Rogi” dla uczniów szkół podstawowych

  Termin oddania prac: 27 stycznia

  1. Konkurs będzie przeprowadzony w 2 grupach wiekowych:
  I grupa klasy I - III
  II grupa klasy IV -VIII

  Formuła i zadania konkursu:
  1. Grupa pierwsza klasy I-III Zakładka ortograficzna do książki.
  Technika dowolna
  2. Grupa druga klasy IV-VIII Plakat ortograficzny promujący dowolne zasady ortograficzne lub namawiające do nauki ortografii.
  Technika dowolna, format: A4 lub A3. Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę.
  Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:
  1.Samodzielność wykonania pracy
  2.Oryginalność i pomysłowość
  3.Staranność

  Każda praca powinna posiadać metryczkę:
  Imię i nazwisko dziecka,
  Klasa/wiek,
  Adres szkoły,
  Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna,
  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

   

  6) Konkurs literacki dla młodzieży – „Witkacy. Napisane dzisiaj” dla uczniów kl.VII-VIII

  Termin oddania prac: 27 stycznia

  Do konkursu można zgłaszać utwory literackie w dowolnej formie (poezja, proza, dramat, scenariusz filmowy, komiks). Uczestnicy konkursu mogą przedstawić swoją twórczość w sposób dowolny, jednakże związany z działalnością artystyczną S. I. Witkiewicza. Dopuszczalne są wszelkie formy wypowiedzi literackiej, nie ma żadnych barier artystycznych, jednakże uczestnik powinien wskazać źródło inspiracji – tekst, obraz, fotografię, list, artykuł, element biografii czy inny impuls związany z twórcą. Przy całkowitej otwartości organizatorów na wszelką oryginalność wypowiedzi, do konkursu przyjęte zostaną tylko utwory wykonane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego. Uczestnik konkursu powinien być w stanie wskazać źródło swej inspiracji w twórczości Witkacego.
  Maksymalna objętość nadsyłanych prac – 10 stron maszynopisu (18000 znaków).

  Data dodania: 2019-12-02 20:11:35
  Ilość wyświetleń: 601

  Konkursy

  Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
  Więcej

  Ankiety

  Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
  Więcej

  Kalendarz

  Partnerzy

  ,,Czynić dobrze i wzajemny szacunek

  - spełnienie naszej misji”

  Cytat
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Logo Facebook
  Facebook
  Biuletynu Informacji Publicznej