Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Historia szkoły

  Historia szkoły w Brzeźnie Szlacheckim

  Jest rok 1964 w Brzeźnie Szlacheckim.

   

  Z placu budowy schodzą ekipy Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego z Chojnic – głównego wykonawcy budynku szkoły podstawowej.

   

  Na jej wyposażenie szkoła otrzymała kredyt w kwocie 200.000 złotych.

   

  W kronice szkolnej napisano:

  „Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla 133 (stu trzydziesty trzech) uczniów i uczennic. Wszystkie dzieci są zdrowe i zadowolone w tej pięknej szkole.”

   

  Siedmioklasowy wówczas obiekt był pomnikiem z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego.

  Nowy, lśniący, nowoczesny, swą architekturą wyróżniający się w terenie, jak na potrzeby tamtych lat dość przestronny.

   

  W siedmiu salach lekcyjnych nauczano siedem roczników dzieci i młodzieży w oddziałach od kilku do kilkunastoosobowych.

  Od 1 września 1966 roku, organizacja placówek oświatowych szkolnictwa podstawowego w Polsce uległa przemianom i wprowadzono ośmioklasową edukację a później także „zerówki”.

   

  To właśnie z tego powodu na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku część rekreacyjną korytarza trzeba było przysposobić na brakujące sale lekcyjne.

  W dniu 10 września 1967 roku szkoła otrzymała zaszczytne w tamtych latach imię – „XX – lecia PRL”.

   

  W tym czasie w powiecie tylko 5 szkół posiadało imię. Lata szybko mijały i kolejne roczniki absolwentów opuszczały mury szkoły podstawowej.

  Ich liczba była bardzo zróżnicowana: od dwóch absolwentów w roku 1966, do aż dwudziestu ośmiu w roku 1978.

   

  W minionym pięćdziesięcioleciu, a więc w latach od 1964 do 2014 roku włącznie, mury szkolne opuściło ośmiuset siedemdziesięciu dziewięciu absolwentów.

  Z tej liczby dwustu dwunastu absolwentów, to absolwenci nowego gimnazjum. W tym też czasie szkoła ulegała licznym przeobrażeniom.

   

  Najważniejsze z nich przypadają na lata z przełomu XX i XXI wieku i dotyczą zarówno spraw organizacyjnych placówki jak i związanych z rozwojem bazy lokalowej.

  Niewątpliwie najważniejszym z wydarzeń w historii szkoły było przekazanie jej sztandaru oraz nadanie imienia wielkiego króla Polski Jana III Sobieskiego.

   

  Sztandar został wykonany w Pracowni Haftu Artystycznego w Murowanej Goślinie koło Poznania.

  Wzór opracowały w konkursie uczennice gimnazjum Ewelina Lemańczyk i Elżbieta Rudnik.

   

  Jego poświęcenia w czasie mszy świętej dokonał Ksiądz Infułat Stanisław Grunt, zaś na ręce dyrektora szkoły przekazał go uroczyście wójt gminy Leopold Jankowski.

  Działo się to 12 września 2004 roku. Sztandar wraz z pocztem sztandarowym uczestniczył we wszystkich ważnych chwilach zarówno w szkole jak i uroczystościach gminnych.

   

  Przebył wiele kilometrów.

  Najdalej od szkoły uczestniczył w obchodach 68 rocznicy bitwy Wołyńskiej Brygady Kawalerii w miejscowości Dębe Wielkie koło Warszawy w roku 2007.

  Rok 1999 – Rada Gminy Lipnica podejmuje uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim obejmującym Przedszkole, Szkołę Podstawową i Gimnazjum.

   

  W tym też roku, po dwóch latach budowy zostaje oddana do użytku sala gimnastyczna (dokumentacja fotograficzna znajduje się na gazetce korytarza sali), zaś po kolejnych dwóch latach – w roku 2001 – łącznik gimnazjum wraz z pracownią komputerową.

  Obie te inwestycje zrealizowano systemem gospodarczym, siłami pracowników publicznych.

   

  Nieliczne tylko prace wykonały wyspecjalizowane firmy. Wiele prac wykonali społecznie rodzice naszych uczniów.

  Obiekty te przekazywane były szkole przez władze gminne poprzez symboliczne przecięcie wstęgi – podczas uroczystości przekazania sali wstęgę przecinała Patrycja Tuszyńska zaś gimnazjum – Sylwia Tuszyńska.

   

  Po kolejnym roku, a więc w roku 2002, przemiany dotknęły przedszkola – przeniesiono je do budynku szkoły adaptując na ten cel salę matematyczno-fizyczną z zapleczem.

  Szkoła gościła biskupów Diecezji Pelplińskiej – Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagę – w roku 2006 oraz dwukrotnie Księdza Biskupa Piotra Krupę w roku 1996 i w roku 2002.

   

  Na przełomie lat 1992 i 1993 dzięki ofiarności jednego z rodziców naszych uczniów, Pana Witolda Świątek Brzezińskiego, w salach lekcyjnych wymieniono 19 okien oraz całe oświetlenie w ilości 70 lamp w budynku szkoły. Działa ono do dnia dzisiejszego. Pan Witold Brzeziński podarował też materiały budowlane do budowy sali gimnastycznej.

   

  Rok 2005 – szkoła doczekała się remontu łazienek.

  W latach 2005 i 2008 pozyskano pracownie komputerowe.

   

  Lata 2008 - 2010 w szkole przeprowadzono prace termomodernizacyjne – wymiana okien, ocieplenie dachu, ocieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji.

  W roku 1993 odbyła się pierwsza edycja Gminnego Przeglądu Twórczości Kaszubskiej. Impreza ta ma już 22 lata.

  Jej główne cele, to:

  • Zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym regionu Kaszub
  • Kultywowanie tradycji kaszubskich, także utrwalanie języka kaszubskiego
  • Prezentacje różnych form działalności regionalnej przed lokalną społecznością
  • Zachowanie i pomnażanie dziedzictwa kulturowego Kaszub – małej ojczyzny

   

  W roku 2011 gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej imienia Wołyńskiej Brygady Kawalerii z Dębów Wielkich.

  Ku naszemu zdumieniu goście z Polski centralnej zaśpiewali między innymi piosenkę „Mój Tata kupił kozę...”

   

  W sierpniu 2007 roku uroczyście otwarto ścieżkę przyrodniczą o nazwie „Atrakcje turystyczne okolic Brzeźna”.

  Powstała z inicjatywy nauczycieli. Środki na jej wykonanie pochodziły z konkursu grantowego „Działaj lokalnie”, Urzędu Gminy i sponsorów.

   

  Dwie spośród dziesięciu tablic opracował nadleśniczy Nadleśnictwa Osusznica Pan Jarosław Czarnecki.

  Tablice zawierają treści przyrodnicze, regionalne, historyczne i geograficzne.

   

  Również w 2007 roku zawiązano Stowarzyszenie im. Franciszka Hinza.

  Honorowym członkiem został Pan Jerzy Hinz – syn Franciszka.

   

  W dniu 17 kwietnia 2008 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia nowej tablicy upamiętniającej poległych w czasie wojny nauczycieli: Franciszka Hanza, Aleksandra Brzezińskiego i Dominika Krenskiego. Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonał Marian Krenski – syn Dominika oraz Jerzy Hinz – fundator tablicy.

   

  W listopadzie 2013 roku w szkole dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej Augustyna Lew Kiedrowskiego – byłego wójta Gminy.

  W latach 2011 – 2013 teren przyległy do szkoły uległ ogromnym przeobrażeniom.

  Powstały mianowicie: boisko wielofunkcyjne, zatoczka autobusowa i plac zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.

   

  W minionym dziesięcioleciu nasz Zespół Szkół uczestniczył w Projektach Operacyjnych Kapitału Ludzkiego finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

   

  Były to:

  • Za rękę z Einsteinem – edycja pierwsza i druga
  • Dajmy im szansę
  • Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III
  • Edukacja morska edycja pierwsza i druga
  • Na pomoc kolejnym rocznikom

  W ramach tych projektów uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach o charakterze edukacyjnym, wyjazdach do kin i teatrów, pokazach naukowych, Bałtyckim Festiwalu Nauki, warsztatach, zaś szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce.

  W powyższych projektach uczestniczyli prawie wszyscy uczniowie, niektórzy w kilku rodzajach zajęć.

   

  Łączna kwota wsparcia przekroczyła 600.000,00. złotych.

  Przeprowadzono w ramach tych projektów blisko 2500 godzin zajęć pozalekcyjnych.

   

   

  Poczty sztandarowe

  • Rok 2004/2005 – Krzysztof Mroczek, Ewelina Lemańczyk, Monika Świątek Brzezińska
  • Rok 2005/2006 – Marek Pych Lipiński, Krystyna Rudnik, Manuela Rudnik
  • Rok 2006/2007 – Norbert Rutz, Katarzyna Senger, Dorota Tybora
  • Rok 2007/2008 – Józef Żmuda Trzebiatowski, Anna Pałubicka, Małgorzata Sroka – ten poczet uczestniczył w uroczystościach w Dębach Wielkich
  • Rok 2008/2009 – Przemysław Świątek Brzeziński, Wiktoria Chamier Gliszczyńska, Joanna Gliszczyńska
  • Rok 2009/2010 – Kacper Ginter, Joanna Pupka Lipieńska, Aleksandra Świątek Brzezińska
  • Rok 2010/2011 – Marcin Samolewski, Marzena Cichosz, Agnieszka Świątek Brzezińska
  • Rok 2011/2012 – Adrian Ginter, Saskia Bastian Brzezińska, Aniela Pałubicka
  • Rok 2012/2013 – Leszek Ginter, Małgorzata Ginter, Marta Świątek Brzezińska
  • Rok 2013/2014, a więc obecnie trwający – Dawid Klinger, Konstancja Świątek Brzezińska, Weronika Albrecht

  Stypendyści Stowarzyszenia im. Franciszka Hinza:

  • 2008 – Manuela Rudnik, Leszek Ginter, Joanna Pupka Lipińska
  • 2009 – Leszek Ginter - dwukrotnie, Manuela Rudnik, Joanna Pupka Lipińska
  • 2010 – Leszek Ginter - dwukrotnie, Joanna Pupka Lipińska, Paweł Falk
  • 2011 – Leszek Ginter - dwukrotnie
  • 2012 – Leszek Ginter - dwukrotnie, Alicja Czarnowska, Paula Ciminska, Joanna Pupka Lipińska
  • 2013 – Milena Obarowska, Leszek Ginter - dwukrotnie, Paula Ciminska, Marta Świątek Brzezińska, Alicja Czarnowska, Arkadiusz Depka Prądzinski
  • 2014 – Weronika Albrecht, Karolina Kossak Główczewska- dwukrotnie, Konstancja Świątek Brzezińska

  Liczebność uczniów:

  • 1964 – 133 uczniów
  • 1977 – 190 uczniów
  • 1982 – 158 uczniów
  • 1995 – 139 uczniów
  • 2002 – 187 uczniów
  • 2006 – 159 uczniów
  • 2014 – 135 uczniów i ta liczba powinna utrzymać się w najbliższych latach

  Przewodniczący Rady Rodziców, a wcześniej Komitetu Rodzicielskiego – zmiana nazwy tego organu wspierającego pracę szkoły nastąpiła w roku 1992:

  • Pierwszy zachowany w dokumentacji szkoły protokół Komitetu Rodzicielskiego opatrzony jest datą 16 listopada 1969 roku, a więc sprzed czterdziestu pięciu lat
  • Zdzisław Krzemiński – felczer medycyny – przewodniczący w latach 1969 – 1974 – 5 lat
  • Zygmunt Świątek Brzeziński – sołtys wsi wielu kadencji – przewodniczący w latach 1974 – 1979 – 5 lat
  • Jan Meyer – przewodniczący w latach 1979 – 1984 – 5 lat
  • Anna Balcerzak – autorka książki kucharskiej – przewodnicząca w latach 1984 – 1991 – 7 lat – w czasie tej kadencji w szkole powieszono krzyże m. in. na korytarzu i w świetlicy
  • Zofia Ollik – przewodnicząca w latach 1991 – 1999 oraz w latach 2005 – 2010 – łącznie 13 lat !!
  • Halina Zmuda Trzebiatowska – przewodnicząca w latach 1999 – 2005 – 6 lat
  • Zyta Świątek Brzezińska – przewodnicząca w latach 2010 – 2014 – 4 lata
  • Wioletta Stoltmann – obecnie 

  Nauczyciele:

  Do początku lat osiemdziesiątych kadra nauczycielska często zmieniała się.

  Także i wykształcenie nauczycieli nie przekraczało poziomu Studium Nauczycielskiego czy nawet Liceum Pedagogicznego.

   

  Zatrudniano też osoby bez kwalifikacji pedagogicznych.

  Dopiero od roku 1982 można było zaobserwować napływ nowych absolwentów wyższych uczelni pedagogicznych między innymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu czy też Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku.

   

  Powoli także i inni, stali nauczycieli, zaczęli uzupełniać kwalifikacje zawodowe uzyskując tytuły magistrów różnych specjalności.

  Szkoła zatrudniała kolejnych specjalistów z wyższym wykształceniem.

   

  Dla porównania – w roku 1982 nauczało 4 magistrów, zaś w chwili obecnej jest ich 19.

  Największe problemy szkoła miała z pozyskaniem nauczyciela wychowania fizycznego.

   

  W latach 2001 - 2007 „wuefiści” zmieniali się czterokrotnie.

  W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zamieniono język rosyjski na język niemiecki, od kilkunastu lat naucza się tu języka kaszubskiego, od kilku lat języka angielskiego, pojawiły się też nowe przedmioty takie jak: edukacja ekologiczna, zajęcia artystyczne, zajęcia komputerowe, edukacja dla bezpieczeństwa, historia i kultura Kaszub.

   

  Do wszystkich zajęć nauczyciele naszej szkoły posiadają wymagane kwalifikacje.

  Niektórzy mają ich po dwie, trzy a nawet cztery.

  Szkoła zatrudnia pedagoga i dwoje logopedów. Wymagało to zwiększania nowych zatrudnień.

   

  W roku 1991 w szkole uczyło 12 nauczycieli, 10 lat później – 15, zaś obecnie 20.

  Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w formach kwalifikacyjnych, kursach, szkoleniach, warsztatach oraz doskonalą się w ramach realizowanych w szkole projektów. Dwoje spośród obecnie pracujących nauczycieli otrzymało Brązowy Krzyż Zasługi.

  Szkoła zatrudnia 3 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi.

   

  Dyrektorzy:

  • od września 1964 roku przez 4 miesiące szkołą kierował Jerzy Rogala
  • od stycznia 1965 roku kierownictwo przejął aż na 24 lata nieżyjący już Jerzy Matczak
  • kolejne trzy lata z przerwą związaną z urlopem macierzyńskim dyrektorstwo powierzono nauczycielce historii i języka niemieckiego – Stanisławie Bastian Brzezińskiej
  • od września 1992 roku do 2014 (22 lata) Piotr Brachfogiel
  • od 2014 Anna Borchardt

  Wymienieni poniżej sponsorzy, to instytucje, a także osoby prywatne, często rodzice naszych uczniów.

  Prezentowana kolejność jest przypadkowa. Wśród nich są zarówno tacy, którzy wspierali szkołę w latach wcześniejszych jak również darczyńcy ciągle jeszcze aktywni.

   

  Są to:

  • Gmina Lpnica
  • Bank Spółdzielczy w Bytowie
  • Koło Łowieckie Słonka z Brzeźna Szlacheckiego
  • Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Lipnicy
  • Zakład Produkcji Odzieży Ochronnej w Lipnicy
  • Piekarnia AMB w Konarzynach
  • Pan Marian Kapiszka
  • Pan Bernard Ginter
  • Pan Krzysztof Świątek Brzeziński
  • Pan Jerzy Hinz
  • Pani Anna Balcerzak
  • Państwo Zofia i Jerzy Ollik
  • Państwo Barbara i Janusz Kosmalscy
  • Państwo Krystyna i Zbigniew Topka
  • Pani Maria Trzebiatowska
  • Pan Janusz Hapka
  • Państwo Bożena i Witold Świątek Brzezińscy
  • Państwo Kamińscy
  • Rada Rodziców oraz Rodzice

  Wymienieni sponsorzy w minionych latach mieli ogromny wkład materialny, dzięki któremu łatwiej było szkole organizować uroczystości, przeglądy, imprezy rozrywkowe, obchody Dnia Matki, Dnia Seniora, Dnia Dziecka, a także współfinansowali udział uczniów w wycieczkach i biwakach.

   

  Sprawy szkolne nigdy nie były dla Nich obojętne.

  Dziękujemy i jednocześnie wyrażamy nadzieję, że w przyszłości nadal okazywać będziecie Państwo zrozumienie dla naszych potrzeb oraz hojność.

   

  Fragment przemówienia p.Piotra Brachfogiel

  na uroczystości 50- lecia Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim

  Data dodania: 2018-10-07 09:36:46
  Data edycji: 2018-10-07 11:13:50
  Ilość wyświetleń: 2486

  Konkursy

  Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
  Więcej

  Ankiety

  Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
  Więcej

  Kalendarz

  Partnerzy

  ,,Czynić dobrze i wzajemny szacunek

  - spełnienie naszej misji”

  Cytat
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Logo Facebook
  Facebook
  Biuletynu Informacji Publicznej