Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Stowarzyszenie im. Franciszka Hinza

Regulamin przyznawania stypendium

 

Prawo do ubiegania się o stypendium mają uczniowie klas:

 

 • IV – po pierwszym semestrze,
 • V,
 • VI szkoły podstawowej
 • oraz I-III gimnazjum Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim oraz absolwenci kontynuujący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych

 

Kryteria otrzymania stypendium:

 • średnia ocen 4,50 za semestr, co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz uzyskania tytułu finalisty lub laureata w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub
 • średnia ocen 4,50 za semestr, co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatu i wyżej (2 dyplomy imienne – 1,2,3 miejscu lub 1 dyplom imienny na szczeblu powiatu – 1,2,3 miejsce oraz 1 dyplom w konkurencjach zespołowych na szczeblu wojewódzkim – 1,2,3 miejsce) lub
 • średnia ocen 5,00 za semestr, wzorowe zachowanie oraz osiągnięcia w konkursach artystycznych na szczeblu powiatu i wyżej (2 dyplomy – 1,2,3 miejsce).

Wnioski o nagrody wraz z uzasadnieniem mogą składać:

 • uczniowie,
 • rodzice ucznia (prawni opiekunowie),
 • nauczyciele – wychowawcy lub dyrekcja szkoły.

Do wniosku należy dołączyć poświadczenia uzyskanych osiągnięć

(m.in.: zaświadczenie dyrektora szkoły, zaświadczenie wychowawcy z pieczątką szkoły dotyczące ocen, poświadczone kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dowodów).

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dyrektora Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim w celu zaopiniowania przez Komisję Stypendialną – do 15-go września lub do 15-go marca każdego roku.

 

Komisja Stypendialna składa się z pięciu osób (nauczyciele i rodzice).

 

Komisja rozpatruje wnioski do końca września i do końca marca każdego roku.

Przyznanie stypendium odbywa się w głosowaniu jawnym, większością głosów.

 

Wysokość stypendiów:

 • za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: 300 zł,
 • za osiągnięcia w sporcie: 200 zł,
 • za osiągnięcia w konkursach artystycznych: 200 zł

 

Stypendia wypłacane będą jednorazowo na okres półroczny.

 

Stypendysta odbiera stypendium w obecności rodzica (prawnego opiekuna).

Data dodania: 2018-10-07 09:47:54
Data edycji: 2018-10-16 08:32:13
Ilość wyświetleń: 1152

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Partnerzy

,,Czynić dobrze i wzajemny szacunek

- spełnienie naszej misji”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook