Czcionka:

A+A-

Kontrast:

  Stowarzyszenie im. Franciszka Hinza

  Regulamin przyznawania stypendium

   

  Prawo do ubiegania się o stypendium mają uczniowie klas:

   

  • IV – po pierwszym semestrze,
  • V,
  • VI szkoły podstawowej
  • oraz I-III gimnazjum Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim oraz absolwenci kontynuujący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych

   

  Kryteria otrzymania stypendium:

  • średnia ocen 4,50 za semestr, co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz uzyskania tytułu finalisty lub laureata w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub
  • średnia ocen 4,50 za semestr, co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatu i wyżej (2 dyplomy imienne – 1,2,3 miejscu lub 1 dyplom imienny na szczeblu powiatu – 1,2,3 miejsce oraz 1 dyplom w konkurencjach zespołowych na szczeblu wojewódzkim – 1,2,3 miejsce) lub
  • średnia ocen 5,00 za semestr, wzorowe zachowanie oraz osiągnięcia w konkursach artystycznych na szczeblu powiatu i wyżej (2 dyplomy – 1,2,3 miejsce).

  Wnioski o nagrody wraz z uzasadnieniem mogą składać:

  • uczniowie,
  • rodzice ucznia (prawni opiekunowie),
  • nauczyciele – wychowawcy lub dyrekcja szkoły.

  Do wniosku należy dołączyć poświadczenia uzyskanych osiągnięć

  (m.in.: zaświadczenie dyrektora szkoły, zaświadczenie wychowawcy z pieczątką szkoły dotyczące ocen, poświadczone kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dowodów).

   

  Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dyrektora Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim w celu zaopiniowania przez Komisję Stypendialną – do 15-go września lub do 15-go marca każdego roku.

   

  Komisja Stypendialna składa się z pięciu osób (nauczyciele i rodzice).

   

  Komisja rozpatruje wnioski do końca września i do końca marca każdego roku.

  Przyznanie stypendium odbywa się w głosowaniu jawnym, większością głosów.

   

  Wysokość stypendiów:

  • za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: 300 zł,
  • za osiągnięcia w sporcie: 200 zł,
  • za osiągnięcia w konkursach artystycznych: 200 zł

   

  Stypendia wypłacane będą jednorazowo na okres półroczny.

   

  Stypendysta odbiera stypendium w obecności rodzica (prawnego opiekuna).

  Data dodania: 2018-10-07 09:47:54
  Data edycji: 2018-10-16 08:32:13
  Ilość wyświetleń: 1290

  Konkursy

  Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
  Więcej

  Ankiety

  Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
  Więcej

  Kalendarz

  Partnerzy

  ,,Czynić dobrze i wzajemny szacunek

  - spełnienie naszej misji”

  Cytat
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Logo Facebook
  Facebook