Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Stowarzyszenie im. Franciszka Hinza

  Regulamin przyznawania stypendium

   

  Prawo do ubiegania się o stypendium mają uczniowie klas:

   

  • IV – po pierwszym semestrze,
  • V,
  • VI szkoły podstawowej
  • oraz I-III gimnazjum Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim oraz absolwenci kontynuujący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych

   

  Kryteria otrzymania stypendium:

  • średnia ocen 4,50 za semestr, co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz uzyskania tytułu finalisty lub laureata w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub
  • średnia ocen 4,50 za semestr, co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatu i wyżej (2 dyplomy imienne – 1,2,3 miejscu lub 1 dyplom imienny na szczeblu powiatu – 1,2,3 miejsce oraz 1 dyplom w konkurencjach zespołowych na szczeblu wojewódzkim – 1,2,3 miejsce) lub
  • średnia ocen 5,00 za semestr, wzorowe zachowanie oraz osiągnięcia w konkursach artystycznych na szczeblu powiatu i wyżej (2 dyplomy – 1,2,3 miejsce).

  Wnioski o nagrody wraz z uzasadnieniem mogą składać:

  • uczniowie,
  • rodzice ucznia (prawni opiekunowie),
  • nauczyciele – wychowawcy lub dyrekcja szkoły.

  Do wniosku należy dołączyć poświadczenia uzyskanych osiągnięć

  (m.in.: zaświadczenie dyrektora szkoły, zaświadczenie wychowawcy z pieczątką szkoły dotyczące ocen, poświadczone kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dowodów).

   

  Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dyrektora Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim w celu zaopiniowania przez Komisję Stypendialną – do 15-go września lub do 15-go marca każdego roku.

   

  Komisja Stypendialna składa się z pięciu osób (nauczyciele i rodzice).

   

  Komisja rozpatruje wnioski do końca września i do końca marca każdego roku.

  Przyznanie stypendium odbywa się w głosowaniu jawnym, większością głosów.

   

  Wysokość stypendiów:

  • za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: 300 zł,
  • za osiągnięcia w sporcie: 200 zł,
  • za osiągnięcia w konkursach artystycznych: 200 zł

   

  Stypendia wypłacane będą jednorazowo na okres półroczny.

   

  Stypendysta odbiera stypendium w obecności rodzica (prawnego opiekuna).

  Data dodania: 2018-10-07 09:47:54
  Data edycji: 2018-10-16 08:32:13
  Ilość wyświetleń: 1511

  Konkursy

  Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
  Więcej

  Ankiety

  Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
  Więcej

  Kalendarz

  Partnerzy

  ,,Czynić dobrze i wzajemny szacunek

  - spełnienie naszej misji”

  Cytat
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Logo Facebook
  Facebook
  Biuletynu Informacji Publicznej