Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zasady obowiązujące w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim w okresie zagrożenia epidemicznego COVID – 19

Zasady obowiązujące w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim w okresie zagrożenia epidemicznego COVID – 19

Zasady obowiązujące w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim w okresie zagrożenia epidemicznego COVID – 19

 

  1. Do szkoły uczęszczają uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

  1. Do szkoły uczęszczają uczniowie nie będący w kwarantannie i tacy, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub                              w izolacji domowej.

3. Zasady wejścia i wyjścia ze szkoły:

a. dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas I – III oraz uczniowie przyjeżdżający autobusem i dowożeni własnym transportem – wejście główne od strony parkingu,

b. uczniowie klasy IV i V z Brzeźna Szlacheckiego – wejście od strony boiska,

c. uczniowie klas VI – VIII z Brzeźna Szlacheckiego – wejściem od strony dawnego gimnazjum.

 

  1. Po przybyciu do szkoły, po lekcji i po przerwie uczniowie dezynfekują ręce lub myją je pod bieżącą wodą z użyciem detergentu.

5. Organizacja dożywiania:

  • 10.35- 10.45 – klasy V i VII,
  • 10.45- 10.55 – klasy IV i VI,
  • 11.40 – 11.50 – klasy I, II, III oraz VIII,
  • 12.00 – oddziały przedszkolne.

 

  1. W czasie lekcji uczniowie zajmują wyznaczone miejsca. Jeśli to możliwe, każdy uczeń zajmuje miejsce przy oddzielnym stoliku lub przy zewnętrznej stronie stolika. Uczniowie posługują się własnymi przyborami. W czasie lekcji uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek.

 

  1. W czasie przerw na korytarzach, w toaletach i innych przestrzeniach wspólnych uczniowie zakładają maseczki.

8. Zasady przebywania na świeżym powietrzu w czasie przerw:

a. obowiązuje dystans społeczny lub noszenie maseczki,

b. w czasie długiej przerwy na boisku wielofunkcyjnym mogą przebywać tylko uczniowie klas I – III,

c. w czasie pozostałych przerw na boisku wielofunkcyjnym mogą przebywać tylko uczniowie klas IV – VIII.

 

  1. Po skończonych lekcjach na świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie dojeżdżający oczekujący na najbliższy autobus oraz uczniowie, których obydwoje rodzice w danych godzinach pracują. Uczniowie z poszczególnych klas mają przydzielone stoliki, przy których zajmują miejsca.
Data dodania: 2020-09-01 22:22:43
Data edycji: 2020-09-02 08:36:47
Ilość wyświetleń: 111

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Partnerzy

,,Czynić dobrze i wzajemny szacunek

- spełnienie naszej misji”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje