ZESTAW PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

2016/2017

 

 

Lp.

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer ewidencyjny w wykazie

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo,

rok wydania

1.       

Język polski

(szkoła)

339/3/2013

Małgorzata Składanek

Odkrywamy na nowo. Język polski 5. Kształcenie literacko-kulturowe.

Podręcznik dla szkoły podstawowej.

OPERON

2013

444/4/2013

Hanna Szaniawska

Odkrywamy na nowo. Język polski 5. Kształcenie językowe.

Podręcznik dla szkoły podstawowej.

OPERON

2013

2.       

Historia               i społeczeństwo

(szkoła)

369/2/2012/2015

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch

My i historia.

Podręcznik. Historia i społeczeństwo. Klasa 5.

 

Nowa Era/

WSz PWN

2015

----------

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch

 

„My i historia”.

Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa

dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era/

WSz PWN

2015

3.       

Język niemiecki

(szkoła)

383/2/2012/2016

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

 

ich und du. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 5.

 

WSz PWN

2016

----------

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

ich und du.

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego

dla klasy 5.

 

WSz PWN

2016

4.       

Język angielski

 

675/2/2014/2015

Nick Beare

Evolution plus 2.

Macmillan Polska

2015

5.       

Matematyka

(szkoła)

773/2/2016

Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki

Nowa Matematyka z plusem. Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.

GWO

2016

----------

Z.Bolałek,

M.Dobrowolska,

A.Mysior,

S.Wojtan,

P.Zarzycki

Matematyka 5.

Zeszyt ćwiczeń. Wersja C.

GWO

6.       

Przyroda

(szkoła)

399/2/2013/2015

Janina Ślósarczyk,

Ryszard Kozik,

Feliks Szlajfer

Tajemnice przyrody 5. Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej.

 

Nowa Era

2015

----------

Jolanta Golanko,

Dominik Marszał,

Urszula Moździerz,

Teresa Paczkowska,

Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody.

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

7.       

Muzyka

(szkoła)

569/2012/2015

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

 

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Nowa Era

2015

8.       

Plastyka

(szkoła)

326/2/2011/2015

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy           V szkoły podstawowej.

Nowa Era

2015

9.       

Zajęcia komputerowe

(szkoła)

729/2/2016

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

2016

10.   

Zajęcia techniczne

(szkoła)

295/2/2010/2015

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

2015

11.   

Religia

AZ-22-01/10-KR-5/13

red. ks. Zbigniew Marek

Drogi Przymierza. „Obdarowani przez Boga”.

WAM

2013

----------

ks. Jan Doppke

Religia. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej.

Bernardinum

12.   

Język kaszubski

(szkoła)

----------

Jaromira Labudda

Zdrój słowa.

Podręcznik do nauczania języka kaszubskiego

w szkole podstawowej.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie