ZESTAW PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

KLASA I GIMNAZJUM

 

2016/2017

 

Lp.

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer ewidencyjny w wykazie

Autor

Tytuł podręcznika/materiału edukacyjnego/materiału ćwiczeniowego

Wydawnictwo

1.       

Język polski

(szkoła)

63/1/2009/2015

Agnieszka Łuczak,

Ewa Prylińska,

Roland Maszka

Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum.

GWO

2015

----------

A.Łuczak,

A.Murdzek

Ćwiczenia dla klasy pierwszej gimnazjum. Wersja B.

GWO

2015

----------

Praca zbiorowa

Niezbędnik gimnazjalisty. Język polski            dla gimnazjum. Powtórka przed egzaminem.

Nowa Era

2.       

Historia

(szkoła)

60/1/2011/z1

Pod red. Stanisława Roszaka

Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum.

 

Nowa Era

2011

----------

J. Durka, D. Hoszman,

I. Janicka, M. Kruczek,

M. Maculewicz, T. Maćkowski, M. Słowik, W. Wódkowski

Śladami przeszłości. Zeszyt przedmiotowy           do historii dla klasy pierwszej gimnazjum.

Nowa Era

3.       

Język niemiecki

(szkoła)

9/1/2009/2015

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

www.weiter_ deutsch 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum.

Kurs kontynuacyjny. A2.

WSz PWN

2015

---------

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

 

www.weiter_deutsch-1. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla gimnazjum. Kurs kontynuacyjny.

WSz PWN

2015

4.       

Język angielski

(szkoła)

730/1/2015

Catherine McBeth

 

New Voices 1.

Macmillan Polska

2015

5.       

Matematyka

(szkoła)

168/1/2015/z1

Zofia Bolałek,

Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

Jacek Lech,

Adam Mysior,

Krystyna Zarzycka

 

Matematyka 1. Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum.

GWO

2015

6.       

Biologia

(szkoła)

58/1/2009/2015

Małgorzata Jefimow,

Marian Sęktas

Puls życia 1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.

Nowa Era

2015

7.       

Chemia

(szkoła)

49/1/2009/2014

Jan Kulawik,

Teresa Kulawik,

Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Część 1. Podręcznik do chemii dla gimnazjum.

Nowa Era

2014

8.       

Fizyka

(szkoła)

 

214/1/2009

Krzysztof Horodecki,

Artur Ludwikowski

Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum.

GWO

2009

214/2/2010

Krzysztof Horodecki,

Artur Ludwikowski

Fizyka 2. Podręcznik dla gimnazjum.

GWO

2010

9.       

Geografia

(szkoła)

5/1/2009/2015

Roman Malarz

Puls Ziemi 1.

Podręcznik do geografii dla gimnazjum.

Nowa Era

2015

----------

Praca zbiorowa

Atlas geograficzny.

Nowa Era

----------

Joanna i Stanisław Osikowie, Anna Wawrzkowicz

Puls Ziemi 1. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum.

Nowa Era

2015

10.   

Muzyka

(szkoła)

20/2009/2015

Jan Oleszkowicz

Gra muzyka! Podręcznik do muzyki dla gimnazjum

Nowa Era

2015

11.   

Informatyka

(szkoła)

181/2009

Piotr J. Durka

Informatyka dla Ciebie.

Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum.

 

Nowa Era

2009

12.   

Religia

 

AZ-31-01/10-KR 1/11

ks. Władysław Kubik

Odsłonić twarz Chrystusa.Szukamy Was 1. Podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum.

WAM

2011

13.   

Język kaszubski

(szkoła)

----------

E. Pryczkowska,

J. Hewelt

W jantarowi krôjnie. Dzél I.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie