W tym roku Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Brzeźnie Szlacheckim odbył się pod hasłem: „Żywa lekcja historii”.  Dzieci i młodzież wzięli udział w zajęciach z Bractwem Rycerskim. Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w konkursie profilaktycznym: „Dorastamy bez nałogów”. W klasach I-III SP konkurs miał formę plastyczną a klasach IV-VI oraz I-III Gimnazjum formę literacką. Atrakcją dla najmłodszych dzieci była zjeżdżalnia oraz przejażdżka zaprzęgiem konnym.  Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach sportowych oraz tanecznych. Wszyscy uczniowie otrzymali tego dnia obiad, sałatkę owocową oraz słodycze. Sponsorami Dnia Dziecka były sołectwa: Brzeźno Szlacheckie, Łąkie i Brzozowo, oraz Rada Rodziców.