Uczniowie klasy V Zespołu Szkól w Brzeźnie Szlacheckim wzięli udział w ogólnopolskim konkursie realizowanym w ramach projektu: „Zrób niedźwiedzim przysługę. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych”.  Projekt realizowany był w kwietniu i maju br.

Cele konkursu:

1.)    Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów,

2.)    Pobudzenie uczniów do działań na rzecz ochrony przyrody.

 

Klasa V realizowała zagadnienie: „Jak człowiek może uratować zagrożone gatunki?”

 

W ramach pracy konkursowej uczniowie:

a.) uczestniczyli w lekcji przeprowadzonej według scenariusza konkursowego,

b.) zaprojektowali rozwiązania, które będą sprzyjać koegzystencji ludzi ze zwierzętami, zwłaszcza tymi zagrożonymi. Projekt przygotowali w postaci makiet.

c.) stworzyli opis podstaw projektowania makiet, odpowiadając na pytania zawarte w formularzu do opisywania makiet.