Zakończył się konkurs na najdłuższy choinkowy łańcuch. Zwycięzcami zostali: klasa V, klasa IV, klasa VI. Rekordowe  łańcuchy miały długość ponad dwudziestu długości sali gimnastycznej! Zwycięskie klasy otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców.