REGIONALIZM

W naszej szkole odbywają się zajęcia Języka Kaszubskiego, prowadzone przez nauczycielkę Ewę Świątek Brzezińską oraz  przedmiot Historia i Kultura Kaszub nauczany przez Stanisławę Bastian Brzezińską.

Na zajęciach uczniowie uczą się języka kaszubskiego, poszerzają wiedzę o regionie, poznają tradycję, obrzędy i kulturę Kaszub. 
Do tradycji szkoły należy organizowany corocznie PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KASZUBSKIEJ dla uczniów ze szkół Gminy Lipnica. Śpiewem i tańcem rozweselają zgromadzonych mieszkańców.

Przegląd jest znakomitą okazją prezentacji dorobku twórczości uczniów. Twórczości  artystycznej, a więc haftu, malarstwa na szkle, ceramiki, rzeźby oraz recytacji wierszy i prozy w języku ojczystym.

Występy dzieci mają zazwyczaj miejsce na dziedzińcu szkolnym, po czym, co już należy do tradycji , wszyscy goście udają się na świetlicę na ,, kuch" drożdżówkę. 

   Od kilku lat Zespół Szkół w Brzeźnie Szlacheckim współpracuje z Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego w Lipnicy        i w Miastku. W auli gimnazjum znajduje się stała ekspozycja wytworów sztuki kaszubskiej wykonanych w ramach zajęć regionalnych.

Zapraszamy do jej zwiedzania jak też do uczestnictwa

Przeglądzie Twórczości Kaszubskiej