PROJEKT UNIJNY

"RÓWNE SZANSE NA STARCIE"

 

 

 

PROJEKT UNIJNY

"NA POMOC KOLEJNYM ROCZNIKOM"

 

1. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Organizatorem Projektu był Mały Inżynier Ewa Bednarek, ul. Grudzielec 47, 63-440 Raszków w partnerstwie z Gminą Lipnica

3. Celem było podniesienie oferty edukacyjnej w Zespołach Szkół w Lipnicy, Borowym Młynie i Brzeźnie Szlacheckim w Gminie Lipnica poprzez organizację innowacyjnego programu zajęć dodatkowych, wyrównawczych, wyjazdów i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 216 uczniów
(w tym 101 dziewczynek ) w okresie realizacji projektu.

W projekcie były prowadzone następujące zajęcia skierowane do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum

 • matematyczne,
 • fizyczne,
 • chemiczne,
 • informatyczne,
 • teatralno-taneczne,
 • muzyczno-wokalne,
 • instrumentalne,
 • sportowe i ogólnorozwojowe,
 • Robusiowa ortografia,
 • Angielski na pamięć,
 • półkolonie naukowe eksperymentalne,
 • półkolonie naukowe z robotyki,
 • wyjazdy do kina i teatru,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe grupowe i indywidualne.

      4. Uczestnikom projektu  zapewniono powrót z zajęć (dotyczy zajęć w ciągu tygodnia roboczego) oraz dojazd na zajęcia i powrót w ramach zajęć realizowanych w soboty i w czasie wakacji.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

II SEMESTR

2014/2015

 

 

GIMNAZJUM

miesiąc

informatyczne

taneczne

muzyczne

sportowe

Angielski na Pamięć

Robusiowa Ortografia

 

piątki

piątki

poniedziałki

środy

poniedziałki

czwartki

II

27

23

III

27

20

16

4

2

5

23

19

IV

17

20

15

13

9

27

30

V

15

22

25

20

18

14

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

miesiąc

informatyczne

taneczne

muzyczne

sportowe

Anielski na Pamięć

Robusiowa Ortografia

 

piątki

piątki

poniedziałki

środy

poniedziałki

czwartki

II

20

27

25

23

26

III

20

27

2

11

16

12

23

30

26

IV

17

24

13

8

20

16

V

22

15

18

13

11

7

VI

19

12

8

10

15

11