Już po raz trzeci zorganizowaliśmy w Zespole Szkół w Brzeźnie Szlacheckim Dzień Kaszubski. W ramach obchodów dnia odbył się Konkurs Poezji Maryjnej w którym wzięło udział 65 uczniów w czterech kategoriach wiekowych. Uczestnicy recytowali wiersze w języku polskim i kaszubskim. Komisja w składzie: Ks. proboszcz Mariusz Stalka, Felicja Baska Borzyszkowska i Alicja Szopińska- nauczycielki j. Kaszubskiego, miała bardzo trudne zadanie, aby wyłonić laureatów. Następnie w świetlicy szkolnej odbyła się prezentacja słuchowiska ,,Kaszebogonia”, rozdanie dyplomów i nagród oraz występy uczestników tegorocznego Kaszubskiego Festiwalu Polskich i Światowych Przebojów.