Hasłem przewodnim tegorocznego Dnia  Ciszy było: "Umysł żywi się ciszą". W akcji wzięli udział uczniowie od klasy I do klasy VI SP. Uczniowie klas: IV, V i VI wykonali plakaty i przygotowali hasła propagujące walkę z hałasem. W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie obejrzeli film "Żyj ekologicznie- hałas jest zanieczyszczeniem środowiska". Starsi uczniowie prowadzili zabawy dla młodszych kolegów. Były konkursy i zabawy o tematyce ekologicznej.