ZESTAW PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

2016/2017

 

Lp.

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer ewidencyjny w wykazie

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo,

rok wydania

1.       

Język polski

(szkoła)

 

339/1/2011/2015

Małgorzata Składanek

Odkrywamy na nowo. Język polski 4. Kształcenie kulturowo-literackie.

Podręcznik dla klasy czwartej

szkoły podstawowej.

 

OPERON

2015

339/2/2012/2015

Małgorzata Białek

Odkrywamy na nowo.

Język polski 4. Kształcenie językowe. Podręcznik dla szkoły podstawowej.

 

OPERON

2015

2.       

Historia               i społeczeństwo

(szkoła)

369/1/2011/2015

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch

My i historia. Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 4.

 

Nowa Era/

WSz PWN

2015

----------

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch

„My i historia”.

Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa

dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era/

WSz PWN

2015

3.       

Język niemiecki

(szkoła)

383/1/2011/2015

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

ich und du. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 4.

A1

 

WSz PWN

2015

---------

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

ich und du. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 4.

WSz PWN

2015

4.       

Język angielski

675/1/2014/2015

Nick Beare

Evolution plus 1.

Macmillan Polska

2015

5.       

Matematyka

(szkoła)

340/1/2015/z1

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz,

Piotr Zarzycki

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

GWO

2015

---------

M.Dobrowolska,

S.Wojtan,

P.Zarzycki

Matematyka z plusem. Ćwiczenia. Wersja C.

GWO

2015

6.       

Przyroda

(szkoła)

399/1/2011/2014

Maria Marko-Worłowska,

Feliks Szlajfer,

Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody 4. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era

2014

---------

Jolanta Golanko,

Urszula Moździerz,

Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody.

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era

2014

7.       

Muzyka

(szkoła)

569/2012/2015

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

I gra muzyka.

Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI

szkoły podstawowej.

Nowa Era

2015

8.       

Plastyka

(szkoła)

326/1/2011/2015

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy IV

szkoły podstawowej.

Nowa Era

2015

9.       

Zajęcia komputerowe

(szkoła)

729/1/2015

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era

2015

10.   

Zajęcia techniczne

(szkoła)

295/2010/2014

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era

2015

11.   

Religia

AZ-21-01/10-KR-2/12

A.Banasiak

ks. Rafał Bednarczyk

Drogi Przymierza. „Zaproszeni przez Boga”.

Podręcznik do religii dla klasy IV              szkoły podstawowej.

WAM

2012

----------

ks. Jan Doppke

 

Religia. Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej.

Bernardinum

12.   

Język kaszubski

(szkoła)

----------

Jaromira Labudda

Zdrój słowa.

Podręcznik do nauczania języka kaszubskiego

w szkole podstawowej.

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie