ZESTAW PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

2016/2017

 

 

Lp.

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer ewidencyjny w wykazie

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo,

rok wydania

1.       

Język polski

 

339/5/2014

Małgorzata Składanek,

Hanna Szaniawska

Odkrywamy na nowo. Język polski 6.

Kształcenie kulturowo-literackie.

Podręcznik dla szkoły podstawowej.

 

OPERON

2014

339/6/2014

Hanna Szaniawska

Odkrywamy na nowo. Język polski 6.

Kształcenie językowe.

Podręcznik dla szkoły podstawowej.

OPERON

2014

2.       

Historia               i społeczeństwo

369/3/2013

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch

 

My i historia.

Podręcznik. Historia i społeczeństwo. Klasa 6.

 

WSz PWN

2013

----------

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch

 

My i historia. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 6.

 

WSz PWN

2013

3.       

Język niemiecki

383/3/2012

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

 

ich und du.

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 6.

WSz PWN

2012

----------

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

ich und du.

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego

dla klasy 6.

 

WSz PWN

2012

4.       

Język angielski

675/2/2014

Nick Beare

Evolution Plus 2. (kontynuacja z kl. V)

Macmillan Polska

2014

5.       

Matematyka

340/3/2014

Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Matematyka z plusem. Matematyka 6.

Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

GWO

2014

----------

Z. Bolałek, A. Demby,

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

A. Sokołowska, P. Zarzycki

Matematyka 6.

Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 1.

GWO

----------

A. Demby, M. Dobrowolska,

M. Jucewicz, P. Zarzycki

Matematyka 6.

Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 2.

GWO

----------

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

P. Zarzycki

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria.

GWO

6.       

Przyroda

399/3/2014

Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer,

Hanna Kowalczyk

Tajemnice przyrody 6. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era

2014

----------

Dominik Marszał,

Monika Mochnacz,

Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody.

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6. Część 1.

Nowa Era

----------

Dominik Marszał,

Maria Marko-Worłowska,

Joanna Stawarz,

Małgorzata Mańska

Tajemnice przyrody.

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6. Część 2.

Nowa Era

7.       

Muzyka

569/2012/2015

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas         IV-VI szkoły podstawowej.

Nowa Era

2012

8.       

Plastyka

 

326/2011

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas           IV-VI szkoły podstawowej.

Nowa Era

2011

9.       

Zajęcia komputerowe

583/m/2012

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik multimedialny pendrive + zbiór zadań. (kontynuacja z klasy V )

Nowa Era

2012

10.   

Zajęcia techniczne

295/2010

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami

i dodatkiem Rysunek techniczny. Klasy 4-6.

Nowa Era

2010

11.   

Religia

AZ-23-01/10-KR-1/14

red. ks. Zbigniew Marek

Drogi Przymierza. „Przemienieni przez Boga”.

WAM

2014

----------

ks. Jan Doppke

Religia. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej.

Bernardinum

12.   

Język kaszubski

----------

Jaromira Labudda

Zdrój słowa.

Podręcznik do nauczania języka kaszubskiego

w szkole podstawowej.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie