ZESTAW PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

KLASA II GIMNAZJUM

 

2016/2017

 

Lp.

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer ewidencyjny w wykazie

Autor

Tytuł podręcznika/materiału edukacyjnego/materiału ćwiczeniowego

Wydawnictwo

1.       

Język polski

(szkoła)

63/2/2010/2015

Agnieszka Łuczak,

Ewa Prylińska,

Roland Maszka

Język polski. Między nami.

Podręcznik dla klasy 2 gimnazjum.

GWO

2015

----------

A.Łuczak,

A.Murdzek

Ćwiczenia dla klasy drugiej gimnazjum.

Wersja B.

GWO

 

2.       

Historia

(szkoła)

60/2/2010

Stanisław Roszak

Śladami przeszłości. Podręcznik do historii            dla klasy drugiej gimnazjum.

Nowa Era

2010

----------

J. Durka, D. Hoszman,

I. Janicka, M. Kruczek,

M. Maculewicz, T. Maćkowski, M. Słowik, W. Wódkowski

Śladami przeszłości. Zeszyt przedmiotowy          do historii dla klasy drugiej gimnazjum.

Nowa Era

3.       

Wiedza

o społeczeństwie

(szkoła)

77/1/2009/2015

Iwona Janicka,

Aleksandra Kucia,

Tomasz Maćkowski

Dziś i jutro 1.

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie

dla gimnazjum.

Nowa Era

2015

4.       

Język niemiecki

(szkoła)

9/2/2010/2016

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

www.weiter_ deutsch 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum.

Kurs kontynuacyjny. A2/B1.

WSz PWN

2015

---------

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

www.weiter_deutsch-2. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla gimnazjum.

Kurs kontynuacyjny.

WSz PWN

2015

5.       

Język angielski

(szkoła)

730/2/2015

Katherine i Steve Bilsborough

 

New Voices 2.

Macmillan Polska

2015

6.       

Matematyka

(szkoła)

168/2/2015/z1

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Krystyna Zarzycka

Matematyka 2.

Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum.

GWO

2015

7.       

Biologia

(szkoła)

58/2/2009/2015

Małgorzata Jefimow

Puls życia 2.

Podręcznik do biologii dla gimnazjum.

Nowa Era

2015

8.       

Chemia

(szkoła)

49/2/2009/2015

Jan Kulawik,

Teresa Kulawik,

Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Część 2.

Podręcznik do chemii dla gimnazjum.

Nowa Era

2015

9.       

Fizyka

(szkoła)

214/2/2010

Krzysztof Horodecki,

Artur Ludwikowski

Fizyka 2. Podręcznik dla gimnazjum.

GWO

2010

214/3/2011

Krzysztof Horodecki,

Artur Ludwikowski

Fizyka 3. Podręcznik dla gimnazjum.

GWO

2011

10.   

Geografia

(szkoła)

5/2/2010/2015

Bożena Dobosik,

Adam Hibszer,

Józef Soja

Puls Ziemi 2.

Podręcznik do geografii dla gimnazjum.

Nowa Era

2015

----------

Joanna i Stanisław Osikowie, Anna Wawrzkowicz

Puls Ziemi 2. Zeszyt ćwiczeń do geografii            dla klasy drugiej gimnazjum.

Nowa Era

2015

11.   

Muzyka

(szkoła)

20/2009/2015

Jan Oleszkowicz

Gra muzyka !

Podręcznik do muzyki dla gimnazjum.

Nowa Era

2015

12.   

Informatyka

(szkoła)

181/2009

Piotr J. Durka

Informatyka dla Ciebie.

Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum.

Nowa Era

2009

13.   

Zajęcia techniczne

(szkoła)

----------

Waldemar Czyżewski

Technika w praktyce.

Zajęcia elektryczno-elektroniczne.

Materiały edukacyjne do zajęć technicznych

dla gimnazjum.

Nowa Era

14.   

Religia

AZ-32-01/10-KR-12/13

ks. Rafał Bednarczyk

W drodze do Emaus. Jezus działa i zbawia.

Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum.

WAM

2013

15.   

Język kaszubski

(szkoła)

----------

E. Pryczkowska,

J. Hewelt

W jantarowi krôjnie. Dzél I.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie