ZESTAW PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

KLASA III GIMNAZJUM

2016/2017

 

Lp.

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer ewidencyjny w wykazie

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

1.       

Język polski

26/3/2010

Witold Bobiński

Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 3 gimnazjum.

WSiP

2010

164/3/2010

Zofia Czarniecka-Rodzik

Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 3 gimnazjum.

WSiP

2010

2.       

Historia

60/3/2011

Stanisław Roszak

Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum.

 

Nowa Era

2011

---------

Iwona Janicka

Śladami przeszłości 3.

Zeszyt przedmiotowy do historii dla klasy trzeciej gimnazjum.

Nowa Era

3.       

Wiedza o społeczeństwie

77/2/2010

Iwona Janicka,

Arkadiusz Janicki,

Aleksandra Kucia,

Tomasz Maćkowski

Dziś i jutro 2.

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie

dla gimnazjum.

Nowa Era

2010

4.       

Język niemiecki

9/3/2011

Maria Kozubska,

Michał Kozubski,

Lucyna Zastąpiło,

Dominika Krawczyk

www.weiter_ deutsch 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum. Kurs kontynuacyjny.

WSz PWN

2011

----------

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

www.weiter_ deutsch 3.

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego

dla gimnazjum.

WSz PWN

5.       

Język angielski

313/3/2012

Catherine McBeth

Voices 3. Student's Book.

Macmillan Polska

2012

6.       

Matematyka

168/3/2011

Pod red.

Małgorzaty Dobrowolskiej

Matematyka z plusem. Matematyka 3. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum.

GWO

2011

7.       

Biologia

58/3/2010

Beata Sągin,

Andrzej Boczarowski,

Marian Sęktas

Puls życia 3.

Podręcznik do biologii dla gimnazjum.

Nowa Era

2010

8.       

Chemia

49/3/2010

Jan Kulawik, Teresa Kulawik,

Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Część 3. Podręcznik dla gimnazjum.

Nowa Era

2010

9.       

Fizyka

214/4/2012

Krzysztof Horodecki,

Artur Ludwikowski

Fizyka z plusem. Fizyka 4. Podręcznik dla gimnazjum.

GWO

2012

----------

Krzysztof Horodecki,

Artur Ludwikowski

Fizyka 4. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum.

GWO

10.   

Geografia

5/3/2010

Roman Malarz

Puls Ziemi. Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum.

Nowa Era

2010

----------

Joanna Osika,

Stanisław Osika


Puls Ziemi 3.

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy

trzeciej gimnazjum.

Nowa Era

11.   

Plastyka

68/2009

Stanisław Krzysztof Stopczyk

Bliżej sztuki.

WSiP

2009

12.   

Zajęcia techniczne

196/2/2010

Waldemar Czyżewski,

Waldemar Lib,

Wojciech Walat

Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne.

Nowa Era

2010

13.   

Edukacja dla bezpieczeństwa

270/2010

Krzysztof Izbicki,

Łukasz Wrycz-Rekowski

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla gimnazjum. (Linia druga – jednoczęściowa)

OPERON

2010

14.   

Religia

AZ-33-01/10-KR-2/14

ks. Rafał Bednarczyk

W drodze do Emaus „Jezus prowadzi i zbawia”.

Podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum.

WAM

2014

15.   

Język kaszubski

(szkoła)

----------

E. Pryczkowska,

J. Hewelt

W jantarowi krôjnie. Dzél I.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie