„Piórem i ołówkiem” – promocja książki

 

 

17 maja 2016r. w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim odbyła się uroczysta promocja książki „Piórem i ołówkiem” autorstwa Agnieszki Dul i Soni Tybory. Tomik wydała Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Moje Miasto”    w Słupsku.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przez panią dyrektor Annę Borchardt licznie przybyłych gości, których znakomitą większość stanowili mieszkańcy Brzeźna Szlacheckiego i Dębnicy Kaszubskiej, przyjaciele, rodzina autorek. Nie zabrakło również włodarzy Gminy Lipnica i Gminy Dębnica Kaszubska, wydawcy, księdza proboszcza i osób najważniejszych, czyli Agnieszki Dul, która wypełniła książkę swoimi wierszami i felietonamioraz Soni Tybory, która wzbogaciła ją licznymi „obrazami z życia”.

Sylwetki autorek, ich trudną drogę do sukcesu, ciągłą walkę ze słabościami własnego ciała i próbę ukazania wewnętrznego piękna przedstawiły ich nauczycielki: Urszula Dorawa i Elżbieta Fryckowska.

W podniosłą atmosferę wprowadził zgromadzonych program poetycko-muzyczny w wykonaniu uczennic z Gimnazjum w Brzeźnie Szlacheckim. Piękne recytacje utworów Agnieszki Dul na tle nastrojowej muzyki M. Bajora i M. Grechuty, połączone zostały również piosenkami kaszubskimi prezentowanymi przez uczennice gimnazjum i absolwentkę naszej szkoły. Niespodzianką okazały się recytacje wierszy Agnieszki Dul przetłumaczone na język kaszubski przez Ewę Świątek Brzezińską. Występom towarzyszyła prezentacja multimedialna ukazująca większość rysunków Soni.

Ciekawym uzupełnieniem prezentacji książki było odczytanie wzruszających felietonów przez panią dyrektor Annę Borchardt, wójta Andrzeja Lemańczyka i panią Elżbietę Fryckowską.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, którzy bardzo ciepło przedstawili bohaterki wieczoru, mogliśmy również wysłuchać przemówień Soni Tybory i Agnieszki Dul.

Na zakończenie uroczystości uczennica gimnazjum zadedykowała autorkom piękną, wzruszającą piosenkę I. Jarockiej „Nie wrócą te lata” po kaszubsku. W podziękowaniu za tak piękną książkę panie zostały obdarowane kwiatami.

Spotkaniu towarzyszyła również wystawa obrazów Soni Tybory. Zebrani mieli możliwość zakupu obrazów i książki wraz z dedykacją autorską.

Po uczcie duchowej pani dyrektor zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek, kawę i herbatę. W kuluarach nadal toczyły się rozmowy z bohaterkami promocji oraz z osobami związanymi z nimi uczuciowo.

Promocja książki „Piórem i ołówkiem” wywarła na zebranych ogromne wrażenie i była duchowym przeżyciem dla wszystkich miłośników poezji i prawdziwej sztuki malarskiej.