13 listopada 2017 r. o godz. 9.00 odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Kocham Cię, Polsko”, w którym wzięli udział uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów z kl. IV – VI i 4 uczniów z kl. VII i II-IIIG.

         Recytacje utworów patriotycznych oceniała komisja w składzie.

1)      pani dyrektor Anna Borchardt

2)     Ewa Świątek Brzezińska

3)     Urszula Dorawa.

   Biorąc pod uwagę dobór tekstów, opanowanie pamięciowe tekstu i jego interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny przyznano:

W kategorii uczniów z kl. IV – VI:

I miejsce: Karolina Krzoska z kl. IV

II miejsce: Marta Lemanczyk z kl. IV

III miejsce: Izabela Kossak Główczewska z kl. IV

                     Weronika Krzoska z kl. V

                     Izabela Waśkowska z kl. VI

Wyróżnienia: Kinga Łącka z kl. VI

                           Weronika Kapiszka z kl. VI

                           Jakub Kossak Główczewski z kl. IV

W kategorii uczniów z kl. VII i II-IIIG

I miejsce: Julia Mischke  z kl. III G

II miejsce: Karolina Kaszubowska z kl. VII

                    Wiktoria Krzoska z kl. III G

III miejsce: Dawid Kossak Główczewski z kl. VII

   Nagrodzeni uczniowie otrzymali na szkolnym apelu dyplomy, nagrody książkowe, a zdobywczynie I miejsc w obydwu kategoriach -  pamiątkowe puchary.